SMARTBOARD > Klientu atbalsts > Mācību centrs > Kursi klātienē > Izglītojamo zināšanu pārbaude, izmantojot SMART Response interaktīvās jautājumu un atbilžu sistēmas

Kursi klātienē

Izglītojamo zināšanu pārbaude, izmantojot SMART Response interaktīvās jautājumu un atbilžu sistēmas

1. Mērķis:

12 stundu interaktīvas tāfeles un jautājumu un atbilžu sistēmas mācību materiālu izveides kurss paredzēts zināšanu un iemaņu iegūšanai par mācību materiālu (testu, pārbaudes darbu) izveides iespējam  SMART Notebook un SMART Response vidē.

2. Mērķauditorija:

Vispārējās izglītības pedagogi.

3. Metodika:

Pasniedzēja lekcija, diskusijas, praktiskais darbs.

4. Pēc kursa noklausīšanās un aktīvas līdzdalības, dalībnieki būs ieguvuši sekojošas prasmes:

  • Veidot dažādus interaktīvus testus, aptaujas;
  • Veikt zināšanu pārbaudi izmantojot SMART Response balsošanas sistēmu;
  • Pārskatīt testa rezultātus;
  • Veikt rezultātu analīzi. 

5. Apmācības plāns: 

1. diena

SMART Board ievadnodarbība:

1) Aparatūra:

– dators
– projektors
– tāfele
– balsošanas iekārtas
– dokumentu kamera.

Pieslēgšanas shēma, aparatūras apraksts, aparatūras ieslēgšana, ekspluatācijas noteikumi. 

2) Programmatūra:

– lejupielāde
– instalēšana
– programmatūras reģistrēšana un aktivizēšana.

3)      SMART Notebook:

– SN vide
– rīkjosla
– rīku noņemšana un pievienošana
– galerijas.

2 st.   
 Pārtraukums  20 min.  

 1) Balsošanas pultis

 2) Tests pašpārbaudei

 3) Jautājumi un atbildes

 1 st. 40 min.
 2. diena 
 Mācību materiālu (testu) izveide SMART Notebook vidē

1) Mācību materiālu (testu) izveides paņēmieni:

– fons
– darbs ar tekstu
– attēli
– video
– objektu animācija
– saites
– pilnekrāna režīms.

2) Patstāvīgais darbs (uzdevumi un mācību materiāla izveide).

 2 st.
 Pārtraukums 20 min.

 1) Tests pašpārbaudei

 2) Diskusija

 1 st. 40 min. 
 3. diena 
 SMART Response

1) Nepieciešama programmatūra:

– lejupielāde
– instalēšana
– reģistrēšana.

2) Testa izveide

– jautājumu veidi
– jautājumu pievienošana
– jautājumu noformēšana.

3) Klases izveide un skolēnu ievade.

4) Testēšanas process 

– balsošanas pulšu ieslēgšana un piesaiste attiecīgajam skolēnam
– atbildes uz jautājumiem
– testa gaitas kontrole
– atskaites.

 2 st.
 Pārtraukums  20 min.

 1) Tests pašpārbaudei

 2) Jautājumi un atbildes

 3) Sertifikātu izsniegšana

 1 st. 40 min.

6. Apmācību vadītājs:

Oksana Jepifanova  – SIA Baltijas Biroju Tehnoloģijas apmācību vadītāja,  Interaktīvo tāfeļu ražotāja un programmatūras izstrādātāja SMART Tehnologies sertificēta SMART Notebook 11 pasniedzēja ar vairāku gadu pieredzi darbā ar SMART Notebook programmatūru. Pasniedzējai ir Maģistra grāds informācijas tehnoloģijā un Pedagoģiskās specializācijas sertifikāts.

Apmācību programma PDF formātā –> Izglītojamo zināšanu pārbaude, izmantojot SMART Response interaktīvās jautājumu un atbilžu sistēmas

7. Par cenu un organizēšanas iespējām, lūdzu, sazināties ar mums.

Extraordinary made simple


Developed by "VERSUS PRO"