SMARTBOARD > Klientu atbalsts > Mācību centrs > Kursi klātienē > Interaktīvu mācību materiālu izveide SMART Table Toolkit vidē

Kursi klātienē

Interaktīvu mācību materiālu izveide SMART Table Toolkit vidē

1. Mērķis:

4 stundu interaktīva galda mācību materiālu izveides kurss paredzēts vispārējās izglītības pedagogu IKT prasmju paaugstināšanai darbā pie interaktīvu mācību materiālu izveides un pasniegšanas iespējam programmatūras SMART Table Toolkit vidē.

2. Mērķauditorija:

Vispārējās izglītības pedagogi.

3. Metodika:

Pasniedzēja lekcija, diskusijas, praktiskais darbs.

4. Pēc kursa noklausīšanās un aktīvas līdzdalības, dalībnieki būs ieguvuši sekojošas prasmes:

  • Veidot interaktīvus mācību materiālus izmantojot datoru un programmatūras SMART Table Toolkit vidi ;
  • Izmantot jaunākos  SMART Table rīkus mācību  materiālu pasniegšanā;
  • Prasme radoši pilnveidot mācību procesu.

 5. Apmācības plāns:

Plāns                                                                                            

Laiks

1. Programmatūras instalēšana un izmantošana uz datora.

2. Uzdevumu veidošana:

 – Addition ( uzdevumu veidi, fons, priekšskatījums)

 – Addition Plus (uzdevumu veidi, jautājums, fons)

 – Hot Spaces (sākuma/beigas pozīcija, fons, uzdevums, attēli, teksts)

 – Hot Spots (sākuma/beigas pozīcija, fons, uzdevums, attēli, teksts)

 – Media (video un attēlu ievietošana)

 – Multiple Choice (jautājumi, atbildes, noformēšana)

 – SMART Notebook (SMART Notebook vidē veidotu materiālu pievienošana)

 – Paint (attēlu ievietošana)

 – Puzzle (nemainīgs uzdevums)

4 ak.st.

 6. Apmācību vadītājs:

Oksana Jepifanova – SIA Baltijas Biroju Tehnoloģijas apmācību vadītāja,  Interaktīvo tāfeļu ražotāja un programmatūras izstrādātāja SMART Tehnologies sertificēta SMART Notebook 11 pasniedzēja ar vairāku gadu pieredzi darbā ar SMART programmatūram. Pasniedzējai ir  Maģistra grāds informācijas tehnoloģijā  un  Pedagoģiskās specializācijas sertifikāts.

Apmācību programma PDF formātā –> Interaktīvu mācību materiālu izveide SMART Table Toolkit vidē

 7. Par cenu un organizēšanas iespējām lūdzu sazināties ar mums.

Extraordinary made simple


Developed by "VERSUS PRO"