SMARTBOARD > Klientu atbalsts > Mācību centrs > Kursi klātienē > 2015./16. mācību gada kursu piedāvājums > Interaktīvu mācību materiālu veidošana un noformēšana SMART Notebook vidē

2015./16. mācību gada kursu piedāvājums

Interaktīvu mācību materiālu veidošana un noformēšana SMART Notebook vidē

smart

Pedagogi pilnveidos IKT prasmes daudzveidīgu interaktīvu mācību materiālu veidošanā un noformēšanā, izmantojot SMART Notebook vidi, kas veicinās skolēnu iesaistīšanos mācību vielas apguvē un paaugstinās mācību stundas efektivitāti. Tiks apgūtas visas iespējas, kādas ir SMART Notebook programmatūrai, un praktiski izveidoti noderīgi mācību materiālu paraugi.  Izveidotos materiālus dalībnieki prezentēs grupā un diskutēs par iespējami efektīviem to pielietojuma veidiem.

Par aktīvu un rezultatīvu piedalīšanos seminārā 6 stundu apjomā dalībnieki saņems sertifikātus. Sīkāka informācija pie mums


Developed by "VERSUS PRO"