SMARTBOARD > Klientu atbalsts > Mācību centrs > Kursi klātienē

Kursi klātienē

Viedtālruņu un planšetdatoru lietojums mācību procesā ar SMART Notebook pievienojumprogrammām

Šajā seminārā pedagogiem būs iespēja padziļināt un pilnveidot izpratni par efektīvas atgriezeniskās saites lomu mūsdienīgā mācību procesā un veiksmīgu tās organizēšanu mācību stundā. SMART Notebook vidē pieejamās pievienojumprogrammas kopā ar mobilajām ierīcēm ļauj stundā realizēt ātru un kvalitatīvu atgriezenisko saiti. Pedagogi praktiski apgūs, kā skolēni var lietot savus viedtālruņus vai planšetdatorus šim nolūkam. Uz kursiem »

Mācību materiālu un aktivitāšu veidošanas iespējas ar apmācību programmatūru SMART Learning Suite

Apgūstot jauno programmatūru komplektu, būs iespēja ne tikai izmantot jau zināmo SMART Notebook programmatūru, bet veidot daudzveidīgus interaktīvus uzdevumus ar nodarbību aktivitāšu veidošanas rīku “SMART lesson activity builder”. Tiks apgūta programmatūra SMART amp, kas ļauj izveidot virtuālu darba vidi, kurā skolēni individuāli vai grupās strādā ar skolotāja izveidotiem uzdevumiem, izmantojot viedtālruņus, planšetdatorus vai personālos datorus. »

Interaktīvu mācību materiālu veidošana un noformēšana SMART Notebook vidē

Pedagogi pilnveidos IKT prasmes daudzveidīgu interaktīvu mācību materiālu veidošanā un noformēšanā, izmantojot SMART Notebook vidi, kas veicinās skolēnu iesaistīšanos mācību vielas apguvē un paaugstinās mācību stundas efektivitāti. Tiks apgūtas visas iespējas, kādas ir SMART Notebook programmatūrai, un praktiski izveidoti noderīgi mācību materiālu paraugi.  Izveidotos materiālus dalībnieki prezentēs grupā un diskutēs par iespējami efektīviem to pielietojuma »

Interaktīvu mācību materiālu izveide SMART Notebook 11 vidē

12 stundu interaktīvas tāfeles mācību materiālu izveides kurss paredzēts vispārējās izglītības pedagogu IKT prasmju paaugstināšanai darbā pie interaktīvu mācību materiālu izveides un pasniegšanas iespējam programmatūras SMART Notebook 11 vidē.

Mācīšanas un mācīšanās daudzveidība, izmantojot Lesson Activity Toolkit SMART Notebook vidē veidotus interaktīvus mācību materiālus

6 kurss ir paredzēts lai padziļināt un pilnveidot vispārizglītojošo skolu pedagogu izpratni par interaktīvu mācību materiālu lomu mūsdienīgā mācību procesā un to izveidošanu un pielietojumu mācību stundā.

Interaktīvu mācību materiālu izveide SMART Notebook 11 vidē

6 stundu interaktīvas tāfeles mācību materiālu izveides kurss paredzēts vispārējās izglītības pedagogu IKT prasmju paaugstināšanai darbā pie interaktīvu mācību materiālu izveides un pasniegšanas iespējam programmatūras SMART Notebook 11 vidē.

Interaktīvu mācību materiālu izveide SMART Table Toolkit vidē

4 stundu interaktīva galda mācību materiālu izveides kurss paredzēts vispārējās izglītības pedagogu IKT prasmju paaugstināšanai darbā pie interaktīvu mācību materiālu izveides un pasniegšanas iespējam programmatūras SMART Table Toolkit vidē.

Izglītojamo zināšanu pārbaude, izmantojot SMART Response interaktīvās jautājumu un atbilžu sistēmas

12 stundu interaktīvas tāfeles un jautājumu un atbilžu sistēmas mācību materiālu izveides kurss paredzēts zināšanu un iemaņu iegūšanai par mācību materiālu (testu, pārbaudes darbu) izveides iespējam SMART Notebook un SMART Response vidē.

Developed by "VERSUS PRO"